plenderu

Informacje


„Poprawa dostępu do świadczeń opieki długoterminowej dla osób starszych dzięki rozbudowie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „PODLASIE” – NZOZ „MD CARE”

Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Umowa o Dofinansowanie: 23.10.2014 r.
Całkowity koszt realizacji Projektu: 6.540.437 zł
Dofinansowanie: 5.232.349 zł – 80% całkowitych kosztów kwalifikowanych

CEL PROJEKTU:

Poprawa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu

PONADTO:

Poprawa dostępu do usług zdrowotnych i ich lepsza jakość, w tym opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i profilaktyki zdrowia dzieci, jak również opieki zdrowotnej w zakresie problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

 • rozbudowa budynku, w którym powstanie dodatkowych 56 łóżek dla pacjentów
 • nabycie wyposażenia i aparatury medycznej
 • odpowiednie przeszkolenie kadr
 • usługi zdrowotne z zakresu profilaktyki upadku oraz opieki długoterminowej osób starszych

REZULTATY PROJEKTU:

 • liczba pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych – 150 os. w 2016 r.
 • liczba wdrożonych projektów Infrastrukturalnych – 1 szt.
 • utworzenie nowego 56 łóżkowego skrzydła zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego – 1 szt.
 • liczba osób starszych korzystających z poprawy usług zdrowotnych (w tym również osoby niesamodzielne) – 150 os.

WYNIKI PROJEKTU:

 • szkolenia personelu medycznego
 • nabycie wyposażenia nowego budynku oraz sprzętu medycznego
 • skorzystanie z możliwości rozbudowy, przebudowy lub modernizacji przez instytucje działające w obszarze ochrony zdrowia
 • wydarzenia z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowia
 • zorganizowanie 9 turnusów profilaktyki upadków